Di sản

Tràng An

Quần thế danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới vào năm 2014. Đây là Di sản thế giới kép đầu tiên và duy nhất của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

tâm linh

Quần thể du lịch

Ninh Bình - Hà Nam

Các Quần thể du lịch nổi tiếng của hai tỉnh Ninh Bình - Hà Nam

Sự kiện du lịch

Những hình ảnh ấn tượng trong 6 ngày thử nghiệm…

13/06/2020

Trong các ngày 1, 2, 6, 7, 12 và 13/6, tại KDL Sinh thái Tràng An đã diễn ra hoạt động trải nghiệm...

Những điều cần chuẩn bị và lưu ý khi chèo…

14/06/2020

Không giống những khu du lịch thông thường, KSL Sinh thái Tràng An nằm trong Quần thể danh thắng...

Du lịch Tràng An bằng thuyền Kayak

14/06/2020

 Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện môi trường kinh doanh… thì...

TRÀNG AN - Di sản thế giới kép DUY NHẤT của Việt Nam và Đông Nam Á được UNESCO công nhận